агне

АГНЕ

Страна на произход: родено, отгледано и заклано в България.

Транжирано в:България- BG 2604010 EO

Консумирай след топлинна обработка.

Съхранение: при t ≤ -18°С

Трайност: 365 дни