Нов фирмен магазин Нолев

Днес се откри нов фирмен магазин на НОЛЕВ ЕООД срещу автогара Хасково