пиле

ПИЛЕ

Класификация:клас А

Начин на охлаждане:чрез потапяне

Бързо замразено.

Страна на произход: отгледано и заклано в ЕU

Производител:  ЕU

Консумирай след топлинна обработка.

Съхранение: при t ≤ -18°С

Трайност: 365 дни