ЦЯЛ ЗАЕК

цял заек

ЦЯЛ ЗАЕК

Страна на произход/ Производител: ………………………

Маркировка на стоката:…………..

Фирма вносител:……………………..

Консумирай след топлинна обработка.

Съхранение: при t ≤ -18°С

Трайност: 365 дни