ЦЯЛ ЗАЕК

цял заек

Страна на произход/ Производител: ……………………… Маркировка на стоката:………….. Фирма вносител:…………………….. Консумирай след топлинна обработка. Съхранение: при t ≤ -18°С Трайност: 365 дни

АГНЕШКИ БУТ

агнешки бут

Страна на произход: родено, отгледано и заклано в България. Транжирано в:България- BG 2604010 EO Консумирай след топлинна обработка. Съхранение: при t ≤ -18°С Трайност: 730 дни

АГНЕШКА ПЛЕШКА

агнешка плешка

Страна на произход: родено, отгледано и заклано в България. Транжирано в:България- BG 2604010 EO Консумирай след топлинна обработка. Съхранение: при t ≤ -18°С Трайност: 730 дни

АГНЕШКА ПРЕДНА ЧЕТВЪРТИНА

агнешка четвъртина

Страна на произход: родено, отгледано и заклано в България. Транжирано в:България- BG 2604010 EO Консумирай след топлинна обработка. Съхранение: при t ≤ -18°С Трайност: 730 дни

АГНЕ

агне

Страна на произход: родено, отгледано и заклано в България. Транжирано в:България- BG 2604010 EO Консумирай след топлинна обработка. Съхранение: при t ≤ -18°С Трайност: 365 дни